top of page
MLM4.jpg

Започнете бизнис со Forever

независност и финансиска слобода

Зошто да се приклучите на Форевер Ливинг Продактс?


Форевер Ливинг Продактс е различна компанија која му овозможува на секој подобар квалитет на живот преку иновативни производи за здравје и убавина, во комбинација со ненадмашената финансиска можност. 
Не сите МУЛТИ ЛЕВЕЛ МАРКЕТИНГ компании се исти
Форевер Ливинг Продактс е компанија со долгогодишна историја, која демонстрира интегритет со секоја бизнис одлука. Иако има и други компании кои тврдат дека нудат слични можности, важно е да разбереме што е потребно за да биде успешна една МЛМ компанија. Барајте ги следните важни фактори.


Квалитетни производи

Иновативните, квалитетни производи докажуваат дека компанијата и вие како дистрибутер заслужувате доверба.  Барајте лидер на пазарот со докажани висококвалитетни производи.


Без престигнување во ниво

Никој од групата под вас нема да се издигне на ниво повисоко од вашето. Ако дистрибутер во вашата мрежа го развива добро својот бизнис, при негово издигнување на повисоко ниво, тој автоматски ќе ве издигне и вас на новата позиција.

Без загуба на ниво
Добриот маркетинг план ви дозволува да се опуштите, ако имате потреба од тоа, без да се плашите дека ќе го загубите постигнатото ниво поради недостатокот на активност и порачки.

Бонусите се исплаќаат врз цените на мало

Бонусите треба да се пресметуваат врз вредноста на купените производи по нето препорачаните цени за продажба на мало, а не врз дистрибутерските цени (кои се значително пониски). Тоа ви гарантира повисоки доходи.


Финансиска стабилност

Стабилниот раст е силен показател за успешна иднина. Не пропуштајте да го видите графиконот на раст на фирмата, како и продажбите во целата нејзина историја.


Долгогодишно искуство

Колку подолго постои една мрежна компанија, толку има поголемо искуство и стабилност. Барајте компанија со најмалку 5 годишно искуство, која реализирала стабилен раст и докажала дека има солидно раководство. Форевер Ливинг има повеќе од 30- годишна успешна историја. 


Повеќекратни можности за доход

Клучна предност на МЛМ бизнисот е тоа што имате различни варијанти за заработувачка. Добра компанија ќе понуди програма за дел од профитот, лидерски бонуси и дополнителни програми за стимулирање.

Производи за консумација

Активна база од редовни клиенти е од првостепено значење за успешен бизнис воден од дома. Таа се гради само со квалитетни производи за консумација.


Развиен систем за поддршка на дистрибутерите

Вашиот успех го претставува успехот на компанијата. Добра компанија обезбедува целосна поддршка на дистрибутерите-обуки, семинари, мотивациони програми и разни можности за усовршување.


Меѓународно присуство

Развиената меѓународна дејност е показател за стабилност, раст и добро искуство. 

Започнете бизнис со Forever: Services
bottom of page